Vizyon & Misyon

VİZYON

Tarım konusunda gelecek nesiller ve daha  sürdürülebilir bir dünya için aynı zamanda atıl durumda bulunan verimli arazileri değerlendirerek tarımsal üretimde öncu firma olmaktır.

MİSYON

Gelecek nesiller için ve daha sürdürülebilir bir dünya için sağlıklı ürünler yetiştirmek,

Tarım konusunda yer altı kaynakları konusunda daha sürdürülebilir olarak örnek olmak,

İnsanlara, doğaya yasalara uygun üretim yapmak,

Üretim kapasitesini, ürün çeşitliliğini ve ihracat hacmini artırarak ülke ekonomisine bulunan katkılarını her geçen gün artırmayı,

Görev edinmiştir.